Dagtekst Taizé

  • ma. 20 augustus
    Jezus zegt: Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. (Lc 18:15-17)