Dagtekst Taizé

  • ZON. 21 oktober
    Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden. (Mc 10:35-45)