Dagtekst Taizé

  • ZON. 25 maart - PALMZONDAG
    Christus nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. (Fil 2:1-11)