Dagtekst Taizé

  • ma. 22 januari
    Paulus schreef: Christus is te vergelijken met een lichaam dat uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt. (1 Kor 12:12-27)