Dagtekst Taizé

  • do. 22 februari
    Paulus schreef: Ik ben dienaar van het evangelie geworden door de gave van Gods genade, om de volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. (Ef 3:1-12)