Dagtekst Taizé

13 november 2018

  • di. 13 november
    Dit zegt de Heer: De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: “De Heer zondert mij zeker af van zijn volk.” Ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. (Js 56:1-7)