Dagtekst Taizé

16 december 2018

  • ZON. 16 december
    Johannes de Doper zei: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur. (Lc 3:15-22)