Zondag 18 november, Kerkdiensten

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds M.C. Hage
viering Heilig Avondmaal
stamtafelgesprek
koffiedrinken na de dienst

1e collecte ZWO
2e collecte kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet
Gereformeerde Bond
viering Heilig Avondmaal

1e collecte ZWO
2e collecte kerk

Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
16.30 uur Taizé viering