Lichthuis Presentatie

Het Lichthuis is geopend op dinsdag t/m donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak.

Het Lichthuis, Waagplein 10,
links van de Grote of Laurenskerk.


Elke donderdag, inleveren producten Voedselbank

Voedselbank
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Dinsdagmiddag soos

Dinsdagmiddag soos  Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.


Kerksite+ elke zondagavond

Elke zondagavond vanaf 19:30 in het Bios-gebouw, Middenstraat 131

Laurenskoor elke dinsdagavond

Elke dinsdagavond om 20 uur 15
Laurenskoor in het Lichthuis.
"Kan je nog zingen?
zing dan mee!"

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

23 december   Dhr. G. Herderschee

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

21 december   Dhr. G. Herderschee (kerstdienst)

Webwinkel beschikbaar via de PGWD website en App ‘Kerkgeld’

In januari 2018 heeft onze gemeente een Webwinkel in gebruik genomen. Via de Webwinkel kunt u onder meer collectebonnen bestellen/betalen, giften overmaken en daarnaast bevat de App ook het nieuws en de liturgie voor de dienst op zondagmorgen.

De tab 'Webwinkel' op onze PGWD website geeft u toegang tot onze Webwinkel.

Ook via de App 'Kerkgeld' heeft u toegang.

Deze App is te downloaden via de App Store [Apple] of Google Play [Android].

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Webwinkel (o.a. bestellingen collectebonnen) willen we u/je vragen een account aan te maken. In de Webwinkel hiervoor de tab 'Mijn PGWD' aanklikken en op de webpagina als 'Nieuwe bezoeker' de gevraagde gegevens invullen of in de App Kerkgeld onze gemeente zoeken ('Webwinkel PGWD') en aanklikken. Hierna 'registreer een account' selecteren en de gevraagde gegevens invullen. We verwachten in de toekomst meer artikelen via de Webwinkel aan te kunnen bieden.

Nu is het ook mogelijk om giften aan verschillende doelen te betalen en is actuele informatie over activiteiten en de liturgie voor de dienst op zondagmorgen via de App beschikbaar. Een reden temeer om de Webwinkel en de App extra onder de aandacht te brengen.
Met deze veranderingen gaan we met de tijd mee en kunt u bijvoorbeeld tijdens een dienst ook digitaal de collecte doelen ondersteunen.

Als u vragen en/of aanbevelingen heeft dan horen wij dit graag.

Klik hier voor een gebruikerstoelichting.

Namens de werkgroep, Diaconie                                        Aart Mul en Joost van Nigtevecht College van Kerkrentmeesters       Wijnie Holtmanns en Nico de Groot
Web-redactie                                Hans van der Zande

Zin in mantelzorg

Expositie in het Lichthuis van José Wasser

De volgende expositie in het Lichthuis zal te zien zijn in de maanden November en December.

José heeft het volgende stukje geschreven:

Verstedelijkt landschap geeft mij een uitdaging om te schilderen wat ik om mij heen zie.
Het lijnenspel dat door bouwwerken en architectonische kunstwerken ontstaat, prikkelen mij om te schilderen.
Dit kan soms in schril contrast staan met de vormgeving die de natuur zelf schept. Ik ben na een studie van 2011-2016 aan de Wackers Academie in Amsterdam afgestudeerd met het project "bruggen".
Het lijnenspel dat vaak rondom bruggen en tunnels ("kunstwerken" volgens RWS) ontstaat, bruggen scheppen verbinding voor mens en dier!
Nadat ik schetsen en ontwerpen gemaakt heb, werk ik mijn ontwerpen met olieverf in mijn atelier uit en probeer de contrasten in licht en donker vast te leggen.
Ook maak ik werken waarbij de natuur mij inspireert met kleine dingen of juist grootse landschappen.

Voor meer informatie zie de website www.josewasser.nl

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Lichthuis
Dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur

Zondag 16 december, Kerkdiensten

3e zondag van Advent,
Gaudete, Verblijdt U

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds B. Bootsma-Gerritsen
stamtafelgesprek
viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1e collecte ZWO
2e collecte kerk

19.30 uur Christmas Carols

Zondag 16 december, Christmas Carols

Nog even en het is weer zover; het jaarlijkse Festival of Lessons and Carols, in de Grote Kerk. Het Christmas Carolkoor is al weer hard aan het repeteren om voor u een prachtig programma ten gehore te brengen, dus ik zou zeggen: komt allen!
Wanneer? Zondag 16 december om 19.30. De kerk gaat open om 19.15 en de toegang is geheel gratis.

Maandag 17 december, Passage

kerstviering
19.45 uur

kerstnacht 24 december 2018

Kliederkerk 23 december 2018

Donderdag 20 december, Creatieve groep

10.00-12.00 uur
Info Janny van den Bergh, tel 417082
(van 17.30-19.00 uur)
of jannyvandenbergh@hetnet.nl


Donderdag 20 december, PCOB

kerstviering
14.00 uur

Kerstinloop 2018- 12.00 uur welkom met een hapje en een drankje
- 13.00 - 16.00 uur gezellig kletsen, kerstverhaal, spelletjes
- 16.00 – 17.00 uur Bingo
- 17.00 - 19.00 uur KERSTDINER

Diaconieën van de Grote Kerk en de Parochie "Levend Water"

Aanmelden voor 17 december bij Annelies Westra
telefoon 06-28514580

Deelname is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage is wel fijn!

Vrijdag 21 december, Kerstviering Gereformeerde Bond

Op Deo volente vrijdag 21 december wordt de kerstviering van de Gereformeerd Bond gehouden in het Lichthuis.

De avond begint om 19.30 uur, een avond gevuld met het zingen van kerstliederen, een meditatie en een kerstverhaal.
Proponent A.N.J. Scheer uit Huizen zal de meditatie verzorgen.

U bent van harte welkom op deze avond!

Zondag 23 december, Volkskerstzang

Op zondag 23 december 2018 is er in de Laurenskerk, Nieuwstraat 31, te Weesp weer een volkskerstzang.
Net zoals de voorgaande jaren hebben het Laurenskoor uit Weesp en het Rehobôthkoor uit Amsterdam weer een mooi programma samengesteld.
Dit jaar is er voor een Nederlandstalig repertoire gekozen. En natuurlijk staan veel vertrouwde kerstliederen op het programma om samen met de koren te zingen.
De muzikale leiding is in handen van Frits Heil.
De volkskerstzang begint om 14.30 uur. De kerk is open om 14.00 uur.
De toegang is gratis.

Zondag 23 december, Kerkdiensten

4e zondag van Advent
Rorate Coeli, Dauwt Hemelen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Mw. Ds. M. C. Hage
Koffiedrinken na de dienst

1e collecte Diaconie
2e collecte Orgelfonds

14.30 uur Volkskerstzang

17.00 uur Kinderkerstfeest

Het Lichthuis, Waagplein 10
19.00 uur Kandidaat P. de Koning, Heteren
Gereformeerde Bond

1e collecte Diaconie
2e collecte Orgelfonds

Maandag 24 december, Kerstnachtdienst

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
22.30 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen

Collecte 1 gecombineerde collecte voor
• Holy Land Institute for the Deaf in Salt, Jordanië (www.holyland-deaf.org)
• Kerk

Dinsdag 25 december, Kerstmis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage
Koffiedrinken na de dienst

1e collecte Kinderen in de knel
2e collecte Kerk

19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet
Gereformeerde Bond

1e collecte Kinderen in de knel
2e collecte Kerk

Zondag 30 december, Kerkdiensten

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma – Gerritsen
Koffiedrinken na de dienst

1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10
19.00 uur Ds. L. Schaap, Nijkerk
Gereformeerde Bond

1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

Predikanten

Privacy

Like ons op Facebook