Redactie Onderweg

De redactie van Kerkblad Onderweg bestaat uit:

  • Wil van Rheenen
  • Ina Slokker
  • Wijnand van Bodegraven (advertenties en bezorging)
  • Dennis Been (opmaak)
  • Thea van der Zande (eindredactie)


Redactiestatuut

Voor al uw vragen, suggesties, opmerkingen, complimenten en het aanleveren van kopij kunt u een e-mail versturen aan de redactie.

Predikanten

doopdienst_20170618_013.JPG

Like ons op Facebook