Kerkenraad scriba

Voor contact met de scriba van de kerkenraad:

de scriba (mw. A.B. de Vries-Hooghordel)
telefoon: 0294-450041

Predikanten

Like ons op Facebook