Lichthuis Presentatie

Het Lichthuis is geopend op dinsdag t/m donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak.

Het Lichthuis, Waagplein 10,
links van de Grote of Laurenskerk.


Elke donderdag, inleveren producten Voedselbank

Voedselbank
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Elke dinsdag, welkom

Ouderensoos Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.


Kerksite+ elke zondagavond

Elke zondagavond vanaf 19:30 in het Bios-gebouw, Middenstraat 131

Laurenskoor elke dinsdagavond

Elke dinsdagavond om 20 uur 15
Laurenskoor in het Lichthuis.
"Kan je nog zingen?
zing dan mee!"

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

geen informatie bekend

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

26 januari      Dhr. G. Herderschee

Expositie in het Lichthuis van Ria de Waal

De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in de maanden januari en februari 2018
Ria is ruim 20 jaar geleden begonnen met schilderen bij atelier 26 in de Rivierenbuurt in Amsterdam. De docent is zelf ook kunstschilder. Ria werkt met verschillende technieken, zoals acryl en  olieverf. Zij vindt het een eer om in het Lichthuis te mogen exposeren en heeft haar best gedaan om een mooie selectie van haar werk samen te stellen voor deze expositie.
Het resultaat hiervan kunt u bewonderen in Het Lichthuis.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van Het Lichthuis: dinsdag- , woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 u.

Kerksite ervaringen 12, 19 en 26 januari

Taizé reis 2018

Het jaar 2018 is nog geen maand oud, maar toch is het tijd om vooruit te gaan kijken naar wat dit jaar ons gaat brengen. Dus ben jij tussen de 17 en 30 jaar oud? Ben je vrij van 29 april t/m 6 mei? Heb je zin in een week vol met nieuwe ervaringen, nieuwe inzichten, contacten met jongeren (uit de hele wereld)? Dan is deze uitnodiging voor jou bedoeld. Je bent namelijk van harte uitgenodigd om een week mee te gaan naar Taizé!

Al jaren gaat er in de meivakantie een groep jongeren vanuit Weesp naar Taizé. Dit is een broedergemeenschap (in een dorpje tussen Lyon en Dijon) waar ongeveer 120 mannen wonen. Deze mannen hebben ervoor gekozen om te leven in de religieuze gemeenschap van Taizé. Zij beschouwen het als hun bijzondere opdracht om een welkom te zijn voor jongeren uit de hele wereld, een veilige plek waar jongeren zich thuis voelen en waar we met z'n allen een atmosfeer creëren van respect, waarin iedereen zich vrij en uitgenodigd kan voelen om zichzelf te zijn, uitbundig, actief of juist wat meer ingetogen en op jezelf. Taizé is een plek waar je de tijd en ruimte hebt om eens aandacht e besteden aan wat echt belangrijk voor je is. De broeders heten iedereen welkom zonder vooroordeel en zonder te vragen naar geloof, rang, politieke overtuiging, etc.

Gedurende het hele jaar komen er jongeren vanuit de hele wereld naar Taizé voor een Taizé-ervaring: een weekje zonder TV, radio en krant; een week van twee keer per dag warm eten en alleen met een lepel; drie keer per dag met z'n allen stil zitten onder één dak samen met de broeders en meezingen met de bekende liederen (of ernaar luisteren). Kortom: een week meedeinen op het ritme van Taizé!

De reis is in eerste instantie bedoeld voor iedereen tussen de 17 en de 30 jaar. Mochten er ook jongeren van 15 en/of 16 jaar belangstelling hebben, dan hoor ik dat ook graag. Als er mensen (mag ook 30+) mee willen als chauffeurs en/of begeleider van de 15/16-jarigen, laat het me dan ook weten. Dan kan ik bepalen of we ook jongeren van 15 en/of 16 jaar mee kunnen nemen. Bij opgave hoor ik ook graag of je in het bezit bent van een rijbewijs (en wil rijden) en/of een auto.

Een week Taizé kost €130,00 voor jongeren. Voor volwassenen (30+) geldt een tarief van €230,00. Hierbij is de reis, het verblijf (in barakken) en het eten en een deel van het drinken inclusief.

Samengevat:
Vertrek: 29 april 2018, ongeveer 05.00 uur
Terug: 6 mei 2018, ongeveer 22.00 uur
Kosten: €130 (15 t/m 29 jaar); €230 (30+)

Belangstelling/ vragen?
Laat het weten aan Pauline de Groot via pauline.m.degroot@gmail.com
Bij opgave graag je naam en geboortedatum opgeven. Ook ontvang ik graag of je in het bezit bent van een rijbewijs (en wilt rijden) en of je beschikking hebt over een auto. Opgeven kan tot en met 18 maart

Webwinkel beschikbaar via de PGWD website en App ‘Kerkgeld’

In januari 2018 heeft onze gemeente een Webwinkel in gebruik genomen. Via de Webwinkel kunt u onder meer collectebonnen bestellen/betalen, giften overmaken en daarnaast bevat de App ook het nieuws en de liturgie voor de dienst op zondagmorgen.

De tab 'Webwinkel' op onze PGWD website geeft u toegang tot onze Webwinkel.

Ook via de App 'Kerkgeld' heeft u toegang.

Deze App is te downloaden via de App Store [Apple] of Google Play [Android].

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Webwinkel (o.a. bestellingen collectebonnen) willen we u/je vragen een account aan te maken. In de Webwinkel hiervoor de tab 'Mijn PGWD' aanklikken en op de webpagina als 'Nieuwe bezoeker' de gevraagde gegevens invullen of in de App Kerkgeld onze gemeente zoeken ('Webwinkel PGWD') en aanklikken. Hierna 'registreer een account' selecteren en de gevraagde gegevens invullen. We verwachten in de toekomst meer artikelen via de Webwinkel aan te kunnen bieden. Ook willen we het mogelijk maken om aanvullend giften te kunnen overmaken aan lopende projecten en acties. Op dit moment kunt u al een gift overmaken voor de Diaconie of voor onze gemeente (Algemeen). Als u vragen en aanbevelingen heeft dan horen wij dit graag.

Namens de werkgroep, Diaconie                                        Aart Mul en Joost van Nigtevecht College van Kerkrentmeesters       Wijnie Holtmanns en Nico de Groot
Web-redactie                                Hans van der Zande en Willem Hilders

Woensdag 24 januari, Bijbelquiz

Bijbelquiz
De datum voor de bijbelquiz is inmiddels bekend!
Na alle december drukte een welkome afwisseling in de "saaie" januari maand.
Deze avond vindt plaats op woensdag 24 januari 2018 in het Lichthuis.
Iedereen is vanaf 19.30 welkom.
Na koffie of thee, met wat lekkers erbij, willen we om 20.00 uur met de quiz beginnen.
U kunt alleen of met een groepje meedoen. We vragen u deze avond een eigen balpen mee te nemen.
We gaan er vooral een gezellige avond van maken, maar wie weet ook nog wat (extra) Bijbelkennis aan over houden. De vragen zijn heel gevarieerd en dus voor ieder wat wils.
Misschien vindt u het spannend om mee te doen, omdat u denkt niet voldoende Bijbelkennis te hebben. Dat hoeft geen reden te zijn om af te haken.
Door de opzet wordt u op geen enkele manier voor het blok gezet, u kijkt bijvoorbeeld u eigen antwoorden na.
Onze "quizmasters" deze avond zijn Marije Hage en Jolanda Kalwij.
In verband met de hoeveelheid koffie en thee, is het handig als u zich van tevoren even opgeeft. marijehage@pgwd.nl of Jolandakalwij@online.nl

Zondag 28 januari, Kerkdiensten

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage
stamtafelgesprek
koffiedrinken na de dienst
1e collecte Catechese en Educatie
2e collecte Kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10
16.00 uur Kliederkerk

19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
Gereformeerde Bond
1e collecte Catechese en Educatie
2e collecte Kerk

Zondag 28 januari, Kliederkerk

Flyer Kerkbalans 2018

Download de flyer Kerkbalans 2018 hier.

Donderdag 1 februari, Alzheimercafé

Alzheimercafé
Dementie en mondverzorging.
Gastspreker: mevr. P.J. van Bruggen, tandarts geriatrie Hilversum.
Iemand met dementie heeft steeds meer hulp nodig bij dagelijkse handelingen. Ook bij de verzorging van de mond en tanden. Iemand met dementie kan soms niet aangeven dat hij of zij pijn heeft aan het gebit. Dit kan invloed hebben op het eet- en drinkgedrag. Problemen met het gebit kunnen leiden tot onbegrip en angst. Het is goed om in een vroeg stadium de tandarts te vragen om een lange-termijn aanpak.

Hart van Weesp, Herengracht 35
Inloop van 19:00 - 19:30 uur

Donderdag 1 februari, Creatieve groep

Creatieve groep
10.00 – 12.00 uur
info Janny van den Bergh, tel 417082
(van 17.30 – 19.00 uur)
of jannyvandenbergh@hetnet.nl

Zondag 4 februari, Kerkdiensten

zondag Werelddiaconaat

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen
viering Heilig Avondmaal
stamtafelgesprek
koffiedrinken na de dienst
1e collecte Werelddiaconaat
2e collecte Kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10
19.00 uur Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen
Gereformeerde Bond
1e collecte Werelddiaconaat
2e collecte Kerk

Maandag 5 februari, Paulus bijeenkomst

We zetten in deze kring de gesprekken voort over Paulus. Deze keer aan de hand van een boekje dat werd geschreven door leden van de Protestantse Raad Kerk en Israël: "Een Jood, geraakt door Jezus". Ondertitel: Paulus radicaal opnieuw. In de dialoog van Joden en christenen komt ook Paulus ter sprake. Voor velen is hij de grote boosdoener die de eenvoudige boodschap van Jezus heeft verdonkeremaand om het christendom te kunnen stichten. Maar het zijn juist de joodse gesprekspartners die ons leren zien hoe door en door joods zowel Jezus als Paulus waren. In het boekje "Een Jood, geraakt door Jezus" hebben we geprobeerd om iets van dat alles bespreekbaar te maken in gemeentegroepen.
In het boekje "Een Jood, geraakt door Jezus" wordt eerst in drie inleidende hoofdstukken geprobeerd een algemeen beeld te schetsen wie Paulus was, hoe het recente theologische onderzoek naar Paulus eruit ziet en wat de bijzondere toekomstverwachting van Jezus en Paulus inhield. Daarna worden in een viertal hoofdstukken thema's uit de brieven van Paulus besproken. We zullen dus een keuze moeten maken. Bovendien is er nog meer nieuw materiaal onderweg!
De kring is niet alleen bedoeld voor wie al eerder meededen. Ook nieuwe gesprekspartners zijn van harte welkom. Het boekje is bij ondergetekende te verkrijgen en kost negen euro.
Data: Maandagen 5 en 19 februari en 5 maart 2018.
Tijd: 20.00 uur.
Plaats: Het Lichthuis.
Opgave: Liefst per email: pruiksma.dick@gmail.com dan wel via (0294) 412537.
Opgeven vóór 29 januari. We spreken af hoe we het boekje ronddelen.
Deelname: Minimaal tien deelnemers.
Ds. D. Pruiksma

Maandag 5 februari, Ver. Protestantse Vrouwen op Weg

Op onze verenigingsavond van maandag 5 februari a.s. zal de heer H. Griffioen ons mee nemen op zijn verre reizen. Daar de heer Griffioen een boeiend verteller is wordt het zeker een heel interessante avond.
Iedereen van harte welkom om 19.45 uur in Het Lichthuis Waagplein 10.
Om 19.30 uur staat de koffie klaar.

Predikanten

startzondag0085.JPG

Like ons op Facebook