Het Lichthuis is geopend op dinsdag t/m donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak.

Het Lichthuis, Waagplein 10,
links van de Grote of Laurenskerk.


Elke donderdag, inleveren producten Voedselbank

Voedselbank
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Dinsdagmiddag soos

Dinsdagmiddag soos  Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.


Kerksite+ elke zondagavond

Elke zondagavond vanaf 19:30 in het Bios-gebouw, Middenstraat 131

Laurenskoor elke dinsdagavond

Elke dinsdagavond om 20 uur 15
Laurenskoor in het Lichthuis.
"Kan je nog zingen?
zing dan mee!"

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

08 april           Dhr G. Herderschee
22 april           Dhr. G. Herderschee
06 mei            Dhr. G. Herderschee

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

27 april geen dienst i.v.m. koningsdag

Webwinkel beschikbaar via de PGWD website en App ‘Kerkgeld’

In januari 2018 heeft onze gemeente een Webwinkel in gebruik genomen. Via de Webwinkel kunt u onder meer collectebonnen bestellen/betalen, giften overmaken en daarnaast bevat de App ook het nieuws en de liturgie voor de dienst op zondagmorgen.

De tab 'Webwinkel' op onze PGWD website geeft u toegang tot onze Webwinkel.

Ook via de App 'Kerkgeld' heeft u toegang.

Deze App is te downloaden via de App Store [Apple] of Google Play [Android].

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Webwinkel (o.a. bestellingen collectebonnen) willen we u/je vragen een account aan te maken. In de Webwinkel hiervoor de tab 'Mijn PGWD' aanklikken en op de webpagina als 'Nieuwe bezoeker' de gevraagde gegevens invullen of in de App Kerkgeld onze gemeente zoeken ('Webwinkel PGWD') en aanklikken. Hierna 'registreer een account' selecteren en de gevraagde gegevens invullen. We verwachten in de toekomst meer artikelen via de Webwinkel aan te kunnen bieden. Ook willen we het mogelijk maken om aanvullend giften te kunnen overmaken aan lopende projecten en acties. Op dit moment kunt u al een gift overmaken voor de Diaconie of voor onze gemeente (Algemeen). Als u vragen en aanbevelingen heeft dan horen wij dit graag.

Namens de werkgroep, Diaconie                                        Aart Mul en Joost van Nigtevecht College van Kerkrentmeesters       Wijnie Holtmanns en Nico de Groot
Web-redactie                                Hans van der Zande en Willem Hilders

Expositie in het Lichthuis van Ruud van der Duin

De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in de maanden maart en april 2018.
Ruud begon al heel vroeg met tekenen en schilderen. Het hoort bij hem als eten en drinken. Van huis uit is hij opgevoed met kunstwerken in boeken en het boeide hem mateloos. Hier heeft hij veel aan gehad door goed te kijken en na te tekenen. Toen Ruud twintig jaar was, is hij naar de kunstacademie te Leeuwarden gegaan en heeft daar twee jaar les gehad in vooral abstracte kunst. Daarna is Ruud een studie Cultuurwetenschappen gaan  volgen en kwam erachter dat kunst en filosofie onontwarbaar met elkaar verstrengeld zijn. Na een verhuizing van Leeuwarden naar Weesp en daarna naar Amsterdam-Zuidoost is Ruud weer meer landschappen en natuur gaan schilderen. In 2013 heeft Ruud de juryprijs van "Mijn Kunst" met een schilderij van de Gaasperplas gewonnen. Hij heeft geëxposeerd in het Bijlmerparktheater en in Boerderij Langerlust.  Ruud schildert omdat:
"Het vluchtige van wolken, water en licht, het blijvende van dingen en oude voorwerpen, met acryl- en olieverf; om de tijd te vertragen en te stollen, om er langer bij te vertoeven, om mezelf onder te dompelen, in het vreemde dat Schoonheid is."
Hij vindt het een eer om in het Lichthuis te mogen exposeren en heeft zijn best gedaan om een mooie selectie van zijn werk samen te stellen voor deze expositie.
Het resultaat hiervan kunt u bewonderen in Het Lichthuis.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van Het Lichthuis:
dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur

Donderdag 26 april, Creatieve groep


10.00 – 12.00 uur
Info Janny van den Bergh
tel 417082 (van 17.30 – 19.00 uur)
of jannyvandenbergh@hetnet.nl

Zaterdag 28 april, Als je loopt...

Als je loopt heb je tijd om ergens bij stil te staan
Wandeling Landgoed Mariënwaerdt
Anders dan in het activiteiten boekje staat gaan wij een week later wandelen en wel op zaterdag 28 april.
Wij verzamelen om 9.00 uur bij Grote Kerk.
Daar vertrekken we per auto naar de Mariënwaerdt.
Aan de deelnemers wordt een kleine bijdrage gevraagd in de benzine kosten.
Heerlijkheid Mariënwaerdt ligt tussen Beesd en Tricht.
Wij lopen de langste route van de vier aangegeven routes op het Landgoed.
Dit is de kooiroute van 12,5 km.
Wij hebben voor deze wandeling gekozen in de hoop dat de vruchtbomen op het landgoed in bloei staan.
Graag opgeven in verband met het regelen van auto's.
U kunt zich opgeven bij Nine van Kogelenberg email: ninevankogelenberg@live.nl; tel. 772965 of bij Patrick Kalwij email: patrick.kalwij@online.nl; tel.432263.
Opgave graag uiterlijk donderdag 26 april.
Nine van Kogelenberg, Wil Vree en Patrick Kalwij

Zondag 29 april, Kerkdiensten

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Mw. Ds. M.G.K. van Veen, Diepenveen
stamtafelgesprek
koffiedrinken na de dienst
1e collecte Eredienst en Kerkmuziek
2e collecte Kerk

19.00 uur Ds. G.J. Codee, Maarssen
Gereformeerde Bond
1e collecte Eredienst en Kerkmuziek
2e collecte Kerk

Donderdag 3 mei, Alzheimercafé

Bewegen en dementie
Gastspreker: Dionne Most –Soesbergen, fysiotherapie Naarden.
Dionne schrijft:
"We weten allemaal dat bewegen goed voor je is. Naar mate we ouder worden neemt het aantal minuten bewegen per dag af. Wanneer het lichaam achteruit gaat en het steeds lastiger wordt om activiteiten zoals huishouding en zelfzorg uit te voeren, is er hulp nodig. Ik zie vaak dat vanaf het moment dat er hulp in huis nodig is, dat men dan ineens veel minder gaat bewegen. Dit heeft vaak verschillende oorzaken. Het gevolg daarvan is dat u achteruit gaat, steeds minder kan en daardoor steeds minder gaat bewegen. Logisch, want bewegen gaat niet altijd even makkelijk meer.
Wanneer iemand in een verpleeghuis komt te wonen daalt het bewegen drastisch. Minder dan 4% van de mensen, die in een verpleeghuis wonen, bewegen voldoende per dag. Daar tegenover staat dat 80% inactief is. Er is dus maar een heel klein percentage van verpleeghuisbewoners die voldoende bewegen op een dag.
Wanneer bent u inactief? Hoeveel zou u per dag moeten bewegen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u voldoende beweegt per dag?
Allemaal vragen die beantwoord gaan worden bij het Alzheimer café in Weesp op 3 mei 2018.
Ik hoop u daar te zien!"
Donderdag 3 mei 2018
Hart van Weesp, Herengracht 35
Inloop van 19.00 – 19.30 uur
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-gooi-en-omstreken/weesp.aspx 

Zondag 6 mei, Kerkdiensten

H.H. Laurentius en Maria Magdalena kerk, Troelstralaan 19
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage
oecumenische dienst
koffiedrinken na de dienst
1e collecte Raad van Kerken, (plaatselijk)
2e collecte Raad van Kerken (extern)

10.00 uur Kandidaat A.N.J. Scheer, Huizen
Gereformeerde Bond
1e collecte diaconie
2e collecte kerk

Maandag 7 mei, Ver. Protestantse Vrouwen op Weg

Onze verenigingsavond van 7 mei a.s. is de jaarvergadering waarin we eerst wat officiële zaken bespreken.

Hierna zal de heer K. Snijder een beeldende presentatie geven over de schepping.
Met als onderwerp "Steeds opnieuw een Wonder".
De heer Snijder heeft prachtige presentaties dus we rekenen op een heel mooie avond.
Iedereen van harte welkom om 19.45 uur in het Lichthuis Waagplein 10.
Het bestuur

Predikanten

doopdienst_20170618_017.JPG

Like ons op Facebook