Lopende projecten

Vanaf februari 2016 zijn de volgende projecten gestart:

Pastoraat
De pastorale houding raakt de gehele gemeente, waarbij 'omzien naar elkaar' in de directe omgeving plaats vindt. Mede gezien de vergrijzing vertaalt de kleinschaligheid zich naar meer onderling pastoraat door gemeenteleden. Hoe gaan we dat vormgeven?
Leden: Alida Groeneveld, Marije Hage, Han op 't Land, Agaath Bakker en Cora Sloot
Bereikbaar via mail: bppastoraat@pgwd.nl

Vorming & Toerusting
Aanbod van activiteiten/gespreksgroepen/lezingen sluit aan op behoeftes van de doelgroepen. Waar is behoefte aan? Hoe kunnen we een goed programma samenstellen?
Leden: Andrea Groenewegen, Marianne Mak, Janny van den Bergh, Gerda van den Broek en Karin Rebel
Bereikbaar via mail: bpvt@pgwd.nl

Vrijwilligers
Inzicht verkrijgen en houden in talenten, bekwaamheden, interesses en beschikbaarheid van gemeenteleden en andere PGWD betrokkenen. Hoe pakken we dat aan?
Leden: Carla de Groot, Herco Mul, Willem Hilders en Linda de Zeeuw
Bereikbaar via mail: bpvrijwilligers@pgwd.nl

Doe mee! Alleen samen vormen we een levende gemeente!
Door elkaar te inspireren willen we de gezamenlijke zoektocht naar God, met ons hart, ons hoofd en onze handen verder vormgeven. Heb je ideeën of kun/wil je een bijdrage leveren, laat het de projectgroepen of de kerngroep weten via de genoemde mailadressen.