Consistorie / pastoraat

de vergadering van predikanten en pastoraatsouderlingen.

Activiteiten van het consistorie:
 • bezoek bij mensen die nieuw in de gemeente zijn komen wonen.
 • individueel huisbezoek, in overleg met de wijkhoofden van kerkcontact.
 • organisatie gemeenschappelijke activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen van de gemeente (zie ook agenda).
 • organisatie van ontmoetingsavonden in samenwerking met de RK Laurentiusparochie
 • gesprekskring in DriemondHet consistorie bestaat uit:
 • Ida Westland (ouderling)
 • Wim van Dijk (ouderling kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond)
 • Thomas Groenendaal (ouderling kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond)
 • ds. Marije Hage (voorzitter)
 • Willy Verweij (ouderling)
 • Han Op 't Land (ouderling, lid van het moderamen)

Contact

Het kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar op 0294-483993. U kunt een bericht inspreken op de voicemail of een e-mail sturen naar kerkelijkbureau@pgwd.nl.
Voorzitter ds. Marije Hage 0294-752009, werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. Meest geschikte beltijden: rond 17 uur.
U kunt ook een bericht inspreken op de voicemail. Of via e-mail: ds Marije HagePredikanten

startzondag0016.JPG

Like ons op Facebook